Uluslararası ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri hiç şüphesiz “ödememe riskidir”.  İhraç edilen mal bedelinin tam veya zamanında alınamaması ihracatçıyı ekonomik anlamda zor duruma sokmaktadır.  Yurtdışında bir inşaat faaliyeti yapan fakat hakedişini alamayan müteahhit firmanın durumu da bu şekildedir. Maalesef uygulamada ihracatçılar veya yurtdışında hakedişi bulunan firmalar, karşılarındaki borçlunun yurt dışında olması, borçlunun işyerinin veya borçlunun malvarlığının bulunduğu ülke hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları nedenlerinden dolayı alacaklarını tahsil edemeyecekleri yanılgısına düşmektedirler.

Read More

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY